a) Unsere Redaktion arbeitet unabhängig von Herstellern. Dabei verlinken wir auf ausgewählte Online-Shops und Partner, von denen wir ggf. eine Vergütung erhalten. Mehr erfahren. b) Wir verwenden Cookies, um den Traffic auf dieser Website zu analysieren. Durch die weitere Verwendung dieser Seite stimmen Sie dieser Nutzung zu. Datenschutzerklärung.

Hoe werken we?

Onderzoeksmethode van Zipflix.nl

Zipflix.nl is een website met verschillende categorieën waar de meest veeleisende lezers hoogwaardige informatie kunnen vinden over allerlei consumentenartikelen. Ons doel is om de verschillende aspecten van een product grondig te onderzoeken en deze inhoud op een duidelijke en volledige manier voor de consument te presenteren.

Door middel van onze shopgidsen en aanbevelingen willen we een meer rationele consumentencultuur bevorderen. Het doel is dat gebruikers zich goed kunnen oriënteren op elk product dat ze online willen kopen. Onze werkwijze is als volgt ontwikkeld:

Keuze uit producten en thema’s

Onze creatieve experts kiezen producten, interessante onderwerpen en actualiteiten om de lezers te begeleiden bij hun aankoop, maar ook bij de keuze van de beste producten op de markt. Het doel is om de consument nauwkeurig te informeren over de verschillende producten of diensten die hij of zij op de markt kan vinden, en om de juiste aankoopbeslissing te nemen.

Fase van exploratie

In deze eerste fase van het onderzoek gaan de journalisten van Zipflix.nl die gespecialiseerd zijn in de materie, op zoek naar kwaliteitsvolle bronnen en documenten. Ze gaan op zoek naar informatie van professionals en deskundigen die nuttige informatie verstrekken voor het opstellen van een serieus en volledig artikel over het desbetreffende product of onderwerp.

Aanpak van de cruciale vragen

Schrijvers analyseren grondig wat de consument moet weten over het product. Ze onderzoeken wat de meest voorkomende twijfels zijn bij de gebruikers en bepalen zo objectief mogelijk welke vragen beantwoord moeten worden.

Grondig lezen en gegevensverzameling

In deze fase geven de experts van Zipflix.nl aan de hand van de hierboven beschreven kernvragen, een uitvoerige beschrijving van de gekozen wetenschappelijke artikelen en overige documenten. Ze halen uit elke bron de meest waardevolle en precieze informatie om de meest gestelde vragen te beantwoorden, kiezen de beste producten en schrijven het artikel.

Keuze van favorieten onafhankelijk van de fabrikanten

Afhankelijk van het type product of het onderwerp dat wordt onderzocht, kiezen onze experts bepaalde criteria om de beste artikelen op de markt te bepalen. Voorbeelden van aspecten die worden geëvalueerd zijn: de kwaliteit van de productiematerialen, het vermogen, de capaciteit, de snelheid, de weerstand en de meningen en evaluaties van de gebruikers. Vervolgens vergelijken ze de producten met elkaar en stellen ze een lijst met favorieten of aanbevelingen op voor de lezers, volledig onafhankelijk van de fabrikanten, over de beste producten die op het internet beschikbaar zijn. We bieden ook links naar de online winkels waar gebruikers dergelijke artikelen kunnen vinden, zoals speelgoed of elektronische apparaten.

Redactie artikelen

Daarna presenteren de experts van Zipflix.nl de bevindingen van hun onderzoek zo duidelijk, beknopt en prettig mogelijk. Ze gebruiken lijsten, tabellen en een geordende structuur die de gebruiker in staat stelt te lezen wat hem of haar het meest interesseert. Zo hebben de lezers serieuze, betrouwbare en kwalitatief hoogstaande artikelen tot hun beschikking. Tegelijkertijd proberen we ervoor te zorgen dat alle gegevens en argumenten naar behoren worden ondersteund met een citaat of een bibliografische referentie, die aan het einde van elk artikel wordt gepresenteerd met een link die het mogelijk maakt om verdere informatie en verificatie van de waarheidsgetrouwheid van de informatie te verkrijgen.

Correctie en lay-out

Zipflix.nl heeft bovendien een professioneel en gespecialiseerd team van deskundige proeflezers en webdesigners die onze artikelen tot de beste in hun categorie maken. We proberen de fouten van allerlei aard in de shopgidsen zoveel mogelijk te minimaliseren. We willen serieuze, echte en unieke informatie bieden.

Waardering en leesvragen

Op Zipflix.nl willen we je de beste en meest complete informatie geven over elk product dat je wilt kopen. Daarom zijn jouw mening, evaluatie en vragen erg belangrijk voor ons. Zoals je ziet, proberen we altijd al je twijfels zo volledig en snel mogelijk op te lossen. We nodigen je daarom uit om contact met ons op te nemen als je vragen hebt.

Hoe selecteren we onze experts?

Je weet misschien al wel dat we op onze website altijd ons best doen om voorop te lopen. Elke dag zijn we op zoek naar innovatie! We hebben een duidelijk doel voor ogen: jou van betrouwbare informatie van de hoogste kwaliteit voorzien. Om deze reden investeren we tijd en geld in de selectie van hooggekwalificeerde professionals die hun best doen om artikelen op hun waarheidsgetrouwheid te verifiëren. Misschien vraag je jezelf wel af hoe we de juiste mensen kiezen om de gespecialiseerde informatie die deel uitmaken van onze shopgidsen te publiceren. Je bent hier aan het juiste adres om al je zorgen hierover op te lossen! In deze rubriek ontdek je hoe wij voor elk onderwerp de beste experts vinden en selecteren.

Welke stappen nemen we bij het kiezen van onze experts, voor het valideren van de informatie die we bieden?

  1. De eerste stap voor het selecteren van onze experts bestaat uit het uitvoeren van een uitgebreide zoektocht naar professionals en organisaties die wereldwijd erkend zijn in het veld van de verschillende onderwerpen waarover we artikelen publiceren.
  2. Vervolgens nemen we contact met hen op en achterhalen we meer informatie door een diepte-interview met ze te houden.
  3. Daarnaast onderzoeken we officiële websites, media en andere betrouwbare bronnen over de geloofwaardigheid en het prestige van deze experts.
  4. Maar we gaan nog een stap verder! We voeren binnen onze organisatie een evaluatie uit en vragen ons team om op elk gebied een keuze te maken voor “de beste van de beste”. Op die manier kiezen we voor elke categorie de meest gespecialiseerde kandidaat.

“Onze experts verifiëren of de informatie die is opgesteld door journalisten en andere professionals betrouwbaar is, geen belangrijke fouten bevat en niet in tegenspraak is met de bevindingen van de wetenschap.”

Wat kenmerkt onze experts?

Om je zo goed mogelijk van informatie te voorzien, werken wij alleen met de beste professionals en specialisten. Iedere expert moet daarom aan de volgende vereisten voldoen:

Kwalificatie: Het is belangrijk dat de expert hoog gekwalificeerd en getraind is binnen het onderwerp, gebied of de wetenschap waarin het te evalueren artikel of product valt.

Professioneel: Onze experts zijn professionals, of horen bij een groep van professionals, met aantoonbare en geconsolideerde ervaring op het desbetreffende gebied.

Doelstellingen: De expert moet onafhankelijk zijn en de hoofddoelstelling hebben om de inhoud van een of meer artikelen grondig en volledig te herzien, zodat je er als lezer vanuit kunt gaan dat je een betrouwbare tekst voor je hebt, met correcte gegevens en neutraal onderzochte informatie.

Onze redactie streeft naar waar- en nauwkeurigheid.
Onze journalisten zoeken informatie uit betrouwbare bronnen.
Onze informatie is geverifieerd en alleen van hoge kwaliteit.
Onze experts zijn de beste op hun gebied en controleren of de verklaringen en gegevens die zij jou aanbieden correct zijn.

Waarom kun je ons en onze experts vertrouwen?

We zijn een bedrijf met de beste professionals en experts op hun eigen gebied. Voordat we de experts in dienst nemen, vragen we hen bewijs aan te voeren en doen we verschillende tests waarmee we het menselijk van onze kandidaten leren kennen. Elk cv is geaccrediteerd door de nodige certificeringen en bewijzen.

Als we in de feiten in een artikel controleren, beperken we ons nooit tot de professionals of bedrijven die deel uitmaken van de lijst met aanbevelingen die door de redacteur zijn opgesteld. Met andere woorden, onze experts die de informatie valideren en de journalisten die de selectie met de beste producten op de markt maken, werken volledig onafhankelijk.

We beoordelen, bevestigen en verbeteren!

Ons bedrijf heeft uitstekende professionals op het gebied van onderzoek, schrijven, ontwerp en layout. Alle artikelen moeten echter voordat ze worden gepubliceerd, een interne beoordelingsfase en een extern validatieproces doorlopen waarin verschillende experts de waarheidsgetrouwheid van de informatie nog eens extra verifiëren.